Preventie & Vroegonderkenning

Vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie waardoor uw verzuimpercentage lager wordt. Het gaat hierbij juist om het voorkomen van zieken en niet over pas ingrijpen wanneer iemand ziek is. Om ongevallen, schade en onnodig ziekteverzuim te voorkomen is aandacht voor preventie voor iedere onderneming van groot belang. Heeft u een preventiemedewerker aangesteld? Is deze goed opgeleid? En hoe staat het met de BHV-ers? Arbo Werkt denkt hierin graag mee.

Veiligheid voorop!

Allereerst kijken we naar de specifieke bedrijfs- en werkrisico’s met als doel het terugdringen van beroepsziekten en ongevallen. Dit doen we door het opstellen van de RI&E en jaarlijks het plan van aanpak bij te stellen. Zo zorgt u goed voor uw personeel en voor anderen. Veiligheid voorop! De RI&E is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel maar ook vanuit verzekeringsoogpunt is deze erg belangrijk. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven keert mogelijk niet uit als u niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Preventie

Naast de RI&E helpen wij u met het herkennen van signalen om toekomstig verzuim te herkennen. Het is namelijk zo dat gemiddeld zo’n 15% van de werknemers “at risk”is.  Dat wil zeggen dat zij een groot risico lopen en binnen een jaar dreigen uit te vallen. Blijven we dit zien als ‘pech’ of gaan we er preventief voor zorgen dat dit uitvalrisico verkleind wordt of wellicht helemaal voorkomen kan worden? Arbo Werkt heeft instrumenten om dit in kaart te brengen;

  • De PMO (preventief medisch onderzoek) 
  • De PAGO (periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek)
  • Open spreekuur
  • Arbeidskundig onderzoek

Daarnaast kijken we ook naar zaken die opvallen bij collega’s en waar zeker ook iets mee gedaan moet worden. We brengen alles in kaart om de vitaliteit van uw medewerkers te verhogen en te helpen bij preventief verzuim.
Wilt u meer weten over preventie en vroegonderkenning en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij helpen u hier graag bij!

Meer weten?

Wilt u meer weten over Arbo Werkt?

Bel ons op: 085-0180665

Interesse in Arbo Werkt?

Bekijk onze pakketten